Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Camping Biggesee – Vier Jahreszeiten zijn geldig vanaf 2017.
DOWNLOAD
Campinggesellschaft am Entenfangsee mbH

Am Entenfang 7, 45481 Mülheim

Vervolgens CGE genoemd


Brochure- en reserveringsaanvraag

Telefonische brochure- en reserveringsaanvragen zijn dagelijks van 9.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 17.00 uur via de bekende service nummers van de camping mogelijk.

Om uw aanvraag verder te kunnen verwerken is het noodzakelijk volgende gegevens aan te geven: naam, adres en geboortedatum van de gast met de gewenste verblijfsperiode, uw kampeermiddel (bijv. caravan of tent), uw kampeerplaats keus en categorie. De geïnteresseerde gast wordt geacht het aantal met hem reizende personen en de persoonlijke gegevens (naam, adres en geboortedatum) aan te geven. Om een concrete reservering voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te maken wordt u verzocht voor reserveringen het speciale formulier ‚reserveringsaanvraag‘ te gebruiken.


Groeps reserveringen

De camping Vier Jahreszeiten – Camping Biggesee heeft bepaalde gedeeltes van de camping voor groepsreserveringen (bijv. begeleide jeugdgroepen en verenigingen). Een groepsreservering met meer dan 4 kampeerplekken en/of accommodaties moet in ieder geval vroegtijdig, minstens zes weken voor aankomst, schriftelijk worden geboekt. In het geval dat alle geboekte en contractuele dienstverleningen voor de hele groep op één factuur geplaatst worden, bieden wij, afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal kampeerplaatsen, bijzondere groepstarieven of korting voor de groepsleider aan. Nadere informaties zijn in het service bureau verkrijgbaar.


Honden

Principieel zijn honden tot een schouderhoogte van 35 cm op de camping van CGE toegestaan. Het meebrengen van grotere honden dient vooraf schriftelijk aangevraagd en door de CGE schriftelijk toegestemd te worden. De volgens § 3 Landeshundegesetz NRW gevaarlijke honden zijn uitdrukkelijk verboden. Op de bedrijfs- en buitenterreinen van de CGE camping dienen de honden altijd aangelijnd te zijn! Het meebrengen van honden op de ligweiden en zwemterreinen is niet toegestaan. Voor hondenliefhebbers staan bepaalde oeverzones van het meer ter beschikking. Nadere informaties zijn in het servicebureau verkrijgbaar.


 1. Gastopnameverdrag

Een gastopname verdrag treedt in werking zodra

 • de aanbetaling conform het reserveringsoverzicht ontvangen is binnen het gestelde termijn.
 • (in het geval van een niet vooraf geboekte aankomst) de staanplaats na de aanmelding bindend beschikbaar gesteld wordt door de CGE.

De minimum leeftijd voor het boeken en gebruiken van een staanplaats is 18 jaar. Een minderjarige mag alleen in begeleiding van een verantwoordelijke opvoeder de staanplaats gebruiken. Er zijn volgende uitzonderingen: De CGE kan na afspraak en afgifte van een toestemmingsverklaring van een verantwoordelijke opvoeder het gebruik van de staanplaats door minderjarigen vanaf 16 jaar oud toestemmen. De reservering en betaling moet dan alsnog door de verantwoordelijke opvoeder afgewikkeld worden. De CGE heeft voor dit geval speciale reserveringsvoorschriften voorbereid, die u bij het service bureau kunt opvragen. Voor de contractueel overeengekomen dienstverleningen gelden uitsluitend de beschrijvingen en prijsvermeldingen die bij contractafsluiting van toepassing zijn voor de betreffende reisperiode. De aangifte van een leeftijd, in verband met vaststelling an de personentarieven of andere dienstverleningen, hebben betrekking op het tijdstip van verblijf en niet op het tijdstip van boeking. Mondelinge informaties, afspraken en andere verzekeringen, van welke aard dan ook, zijn slechts dan onderdeel van het verdrag als de CGE deze schriftelijk bevestigd heeft.


 2. Boeking resp. reservering d.m.v. aanbetaling

Voor alle vakantietijden, de maanden juli en augustus, en voor feest- en bruggendagen wordt een vroegtijdige reservering dringend aangeraden. Hetzelfde geldt ook bij bijzondere kampeerplekken wensen tijdens de andere reisperiodes. Tijdens de maanden juli en augustus geldt een minimale reserveringsperiode van 5 overnachtingen. Tijdens Pasen en op Hemelvaartsdag geldt een minimale boekingsduur van vier en tijdens Pinksteren en sacramentsdag een minimale boekingsduur van drie overnachtingen. De CGE geeft u op de basis van uw gegevens van de reserveringsaanvraag een reserveringsofferte met een faktuur over het totale bedrag van de verblijfskosten. Deze offerte moet binnen 5 dagen na ontvangst door een aanbetaling van 30 % van de verblijfskosten worden bevestigt. Pas dan is uw boeking resp. reservering vast. De aanbetaling kan contant in de receptie of per overschrijving onder vermelding van het doeleinde worden betaald. Nadere inlichtingen over de betaling, zoals termijnen, het bedrag van aanbetaling, bankverbinding worden op onze offerte of rekening vermeld.


3. Aankomst en vertrek

De gereserveerde staanplaatsen kunnen op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur worden ingenomen en dienen op de vertrekdag uiterlijk 12.00 uur vrij te zijn. Van 13.00 tot 14.00 uur is de receptie gesloten. Tijdens deze tijd is aankomst niet mogelijk. Er is een wachtstrook en er zijn gekenmerkte parkeerplaatsen voor u direct vóór de camping om te wachten tot geopend wordt. Mocht u op de dag van aankomst een aanzienlijke vertraging hebben, is het dringend aan te bevelen ons hierover telefonisch te informeren. Als u ons niet informeert kan de gereserveerde staanplaats in het naseizoen slechts tot 18.00 uur en in het hoogseizoen tot 19.00 uur voor u vrijgehouden worden. In geval u later aankomt zonder met het servicebureau contact opgenomen te hebben kan niet gegarandeerd worden, dat de gereserveerde plaats ook ingenomen kan worden. Na 23.00 uur is het vanwege de beginnende nachtrusttijd verboden op de campings te rijden. Daarom is een aanmelding na 22.00 uur slechts in bijzondere gevallen en na telefonische afspraak mogelijk. Het vertrek dient uiterlijk 12.00 uur te zijn, bij een verlaat vertrek brengen wij de verblijfskosten voor een verdere dag in rekening.


4. Storneringen van reserveringen vóór aankomst

Om misverstanden te voorkomen dienen storneringen van een geboekt verblijf in ieder geval schriftelijk aangegeven worden. Dat geldt ook voor reserveringsveranderingen en aanvullingen. Beslissend voor het tijdstip van de stornering is de ontvangst van de aangifte in de receptie van de desbetreffende camping. Voor het geval dat een geboekt verblijf vóór de aankomst wordt gestorneerd, brengt de CGE volgende stornerings- en administratiekosten in rekening:

a) Stornering van reserveringen vóór aankomst:

 • Storneringen tot 30 dagen voor de geboekte aankomstdag
  Er worden slechts administratiekosten ten bedrage van 10,00 Euro en geen verdere storneringskosten in rekening gebracht.
 • Storneringen tot 14 dagen voor de geboekte aankomstdag
  Er worden administratiekosten ten bedrage van 10,00 Euro en storneringskosten van 30% van de in de bevestiging vermelde totale verblijfskosten in rekening gebracht.
 • Storneringen vanaf 14 dagen voor de geboekte aankomstdag
  Er worden administratiekosten ten bedrage van 10,00 Euro en storneringskosten van 50% van de in de bevestiging vermelde totale verblijfskosten in rekening gebracht.

5. Storneringen van reserveringen na aankomst:

In het geval van een stornering van de reservering op de dag van aankomst of het niet verschijnen zonder zonder schriftelijke stornering worden 80% van de in de bevestiging vermelde totale verblijfskosten in rekening gebracht. Mocht u uw reeds begonnen verblijf verkorten, worden tot de dag van vertrek alle verblijfskosten afgerekend en voor de geboekte maar niet in aanspraak genomen dagen wordt 80% van de in de bevestiging vermelde verblijfskosten in rekening gebracht. Staanplaatsen die één dag na de gereserveerde aankomstdatum niet ingenomen zijn, en voor die geen andere afspraak voor een latere aankomst gemaakt zijn, mogen door de CGE verder verhuurt worden. De CGE heeft het recht vroeger vrij gemaakte plaatsen aan andere gasten te verhuren.


6. Afrekening van de verblijfskosten en bijkomende kosten

Alle verblijfs- en personenkosten zijn vooraf te voldoen. In geval van een vaste reservering vooraf, zijn de op de reserveringssofferte aangegeven verblijfskosten van te voren te voldoen, d.w.z. allereerst de aanbetaling van 30% van de totale prijs binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsofferte en dan de rest (= 70% van de verblijfskosten) tot 14 dagen voor aankomst onder vermelding van het gebruiksdoeleind. Overige kosten en bijkomende kosten die op de dag van aankomst na de inschrijving ontstaan dienen direct contant te worden betaald. Als er tijdens het verblijf nog dienstverleningen geboekt worden, die nog niet op de verblijfskostenfaktuur staan, zo dienen deze naar gebruik en volgens de actueel geldige tarieven te worden betaald (zie prijslijst) uiterlijk op één dag voor vertrek bij de receptie. In geval van een spontane/niet vooraf aangemelde aankomst dienen de totale verblijfskosten en bijkomende kosten volgens de inschrijving op de dag van aankomst te worden betaald, volgens de actuele prijslijst die bij de receptie verkrijgbaar is.


7. Aansprakelijk maken van tekortkomingen bij de dienstverlening

De gast is verplicht bij het optreden van storingen of defecten bij dienstverleningen het hem mogelijke te doen om te helpen schade te vermijden of deze te beperken. De gast is verder verplicht, klachten onmiddellijk bij de receptie van de desbetreffende camping schriftelijk in te dienen, of in noodgevallen ook mondeling. Verzuimt hij het opzettelijk klachten schriftelijk in te dienen, dan maakt hij geen aanspraak op aftrek of gedeeltelijke terugbetaling van de reeds betaalde verblijfskosten


8. Aanmelding- en betaalplicht voor daggasten en bezoekers

Alleen aangemelde personen mogen gebruik maken van de aanbiedingen van de camping. Tevens is het gebruik van de staanplaats alleen voor de op een bepaalde staanplaats aangemelde gasten toegestaan. Bezoekers van de al aangemelde gasten dienen zich eerst aan te melden. Als een langer verblijf (langer dan 3 uur) gepland is, kan de CGE een bezoekers tarief in rekening stellen. Een overnachtingsgast op de desbetreffende staanplaats dient aangemeld te worden en het van toepassing zijnde personentarief (zie ook de prijslijst) vooraf te worden voldaan. Bij het niet opvolgen is de CGE bevoegd het gastopnameverdrag zonder omhaal op te zeggen.


9. Aansprakelijkheid

Iedere gast is verplicht de inventaris en de gehuurde staanplaats in orde te houden en zorgvuldig te behandelen. Hij is verplicht schades die tijdens zijn verblijf door de gast of zijn bezoekers zijn ontstaan te compenseren. De CGE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen, ongevallen, verlies of andere onregelmatigheden, die verband houden met het gebruik van de plaats. Uitzonderingen hierop vormen schade aan leven, lichaam of gezondheid, die het gevolg zijn van nalatig plichtsverzuim van geautoriseerd personeel van de CGE met hun hulpkrachten. Verder kan de CGE aansprakelijk gesteld worden voor schades door grove nalatigheid van kant van de CGE of opzettelijk en grof plichtsverzuim door rechtmatige representanten en hulpkrachten van de CGE. Niet verantwoordelijk is de CGE voor schades i.v.m. overmacht door bijv. weer, staking, enz..


10. Campingreglement

Het campingreglement, dat in de receptie verkrijgbaar is en op de informatieborden na te lezen is, is bindend voor elk oponthoud en verblijf op de camping. Iedere gast dient van de regels van het campingreglement op de hoogte te zijn en deze na te leven.


11. Verwijs- en verbodsrecht door de CGE

Het niet beachten of opvolgen van de algemene voorwaarden, het campingreglement en overige voorschriften van de CGE kan tot een onmiddellijk campingverwijs leiden, zonder recht op restitutie van het betaalde verblijfstarief.


12. Diverse

Wijzigingen achteraf i.v.m. druk- en/of rekenfouten zijn de CGE te allen tijde voorbehouden.


13. Rechtswerking van enkele bepalingen van de algemene voorwaarden

Als enkele bestanddelen van de algemene voorwaarden of gedeeltes hiervan niet meer werkzaam zijn of worden, heeft dat niet tot gevolg dat alle andere bestanddelen niet meer werkzaam zijn.


Campinggesellschaft am Entenfangsee mbH

Dietmar Harsveldt

De directie Stand: Mai 2015

Reviews

Wat vinden onze gasten...
ANWB Camping Biggesee